Tuesday, January 31, 2006

Rytm och musikalitet med Janne

http://www.tangonorte.com/events.php?nid=1205
Janne gick igenom att dansa till olika rytm

Testa att gå
framåt, sida, bakåt med VF
HF framåt, sida, bakåt
sedan bakåt sida, framåt med VF
bakåt sida, framåt med HF
etc....

Vandra ihop
1. VF steg
2. Pã stället Kort - Kort - Lång - Lång

Annan variant
a) Gå på varje takt 4 steg
b) 2 langsamma

Roligast att L hitta hem i detta. Jag måste jobba med att få det automatiskt

Tuesday, January 17, 2006

Temapraktika med Daniel och Lillian

Repetition av festival steg

1. VF sidsteg
2. HF samla
3. VF hoger om foljaren med latt pivotering
4. HF fram och foljaren korsar
5. Markera V pivot samtidigt som VF bakat
6. foljaren tar steg nara forarens HF
7. Foljaren pivoterar och HF forbi forarens fot
....
....

1. VF sidsteg
2. HF samla
3. VF vanster om foljaren
4. HF framat men bakat igen
5. Samla
6. VF vanster om damen
7. HF samlar till VF
8. VF framat
9. HF Samlar
10 Pivotera upp

----
For mycket folk for att det skall fungera bra vilket gjorde det lite avslaget och att folk lamna innan....

Monday, January 09, 2006

Sunday, January 01, 2006

Nyårs Milonga Dieselverkstaden

Jag och L kom kl. 23.00 och dansa fram till 02.00. Kändes efter omständigheterna mycket bra en hel del nya ansikten. Lite inspirerande att dansa med nya ansikten på golvet och leta fina turer/steg. Kändes dock lite väl kaotiskt i någon vals att daans disciplinen kunde vara bättre

Roligast var vår dans och att vi hitta tillbaka till en känsla vi haft förut...