Thursday, February 23, 2006

Rytm och musiktolkning II

Marta prata om kvinnorna skall dansa dvs. följa kan de inte göra
så myclket åt men att hitta takter i musiken är det som bl.a. gör kvinnans dans.

testa lite olika sätt att gå


8 i takten sedan 8:a långsamma
4 långsamma sedan framåt snabbt stegväxla bakåt , framåt bakåt. Tänk på att luta bakåt då du bromsar framåt etc...

No comments: