Friday, March 04, 2005

Chicago praktika med Guro

Mycket bra fokusera mer på hållning/balans/lyssna. Giro träning där vi fick känna in varandra och tänka på hållning hur vi placerar varandra och tyngdpunkten. Fick med Lola igång en bra känsla vad detta kan leda till.

No comments: