Saturday, February 19, 2005

Kurs Tango Urkraft

Urkraft med Cristina Ramirez och Tommy Persson

Växla mellan parallellt och korsat system

Vandra in görs enkelt genom stegväxling
1) Förare steg vänster stegbyte
2) VF framåt styr in kvinnan i bak 8
3) Går ur 8:a med ändra till parallellt system - dubbelsteg VF,
RF utanför kvinnans högra sida
4) Tar upp i kors eller backåt ocho från RF eller salida utan kors

Egna reflektioner
a) Tommy förde mig och han var tydlig i förandet in i bakåt 8:a fanns rörelse tydligt.
Viktigt att följa kvinnans linje. Ta steg runt och sträcka upp
b) Funka bra att dansa och sträcka upp för att vänta
c) På frågan om varför Tommy dansar långsamt så uttryckte han i stil med att "You are on the floor to make your partner shining."
d) Lite steg brist sympton med Milongastilen använde
- framåt 8,
- framåt 8:a - 8 med fotomsättning,
- parada vid steg vänster med öppna vänster
- steg vänster vanlig salida
- steg vänster med framåt 8:a
- steg vänster bakåt 8:a
- steg vänster vandra ihop och runt ( ej gjort med closed)
- steg ur 8:a HF direkt till bak8:a
skulle kunna använt ocho cortada, oc

No comments: